Biuro rachunkowe

Biuro Rachunkowe Optiman oferuje szeroki zakres usług księgowych i towarzyszących obejmujący:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i ksiąg podatkowych,
 • rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych
  i prawnych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
 • sporządzanie e-deklaracji i zeznań podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań i raportów finansowych,
 • obsługę ZUS przedsiębiorców,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie i rozliczanie wniosków o dotacje PUP,
 • sporządzanie i rozliczanie wniosków o środki unijne,
 • sporządzanie i przekazywanie do PFRON wniosków osób niepełnosprawnych o refundacje składek,
 • fakturowanie i wystawianie not korygujących za klientów,
 • inną obsługę biurową.

Dla wygody klientów Biuro współpracuje z Agentem Ubezpieczeniowym
w zakresie ubezpieczeń majątkowych i cywilnych oraz z Doradcą Podatkowym.

Biuro posiada Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 30603/2008 oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunowych i doradztwa podatkowego.

Używam Comarch ERP